ساعت و عقربه ها از نماي نزديک
بين سالهاي 1865 تا 1868 بزرگترين، حجيم ترين و جسيم ترين ساعت ديواري جهان، در کليساي سن پير در فرانسه نصب گرديد ارتفاع ساعت 1/12 متر عرض آن 09/6 متر و ضخامتش 7/2 متر بوده که از 90000 قطعه تشکيل يافته . در مقابل بزرگترين ساعت، ظريف ترين ساعت دنيا فقط 98/0 ميلي متر قطر دارد . تکنولوژي امروزي، انسان را قادر ساخته ساعتهاي بسيار ظريف و دقيق مکانيکي و تمام الکترونيکي، کامپيوتري و حتي اتمي بسازد .
نظرات کاربران
UserName