ساعت ديواري سفيد از نماي نزديک
ساعت وسيله‌اي است که براي اندازه گيري و تعيين زمان از آن استفاده مي‌شود.اين وسيله از قديمي‌ترين اختراعات انساني به شمار مي رود. ساعتهاي مکانيکي معمولاً نشان دهنده زمان با استفاده از زاويه‌ها هستند. رايج‌ترين آنها ساعتهايي هستند که به صورت مدور درجه‌بندي شده است. اين ساعتها به ?? قسمت تقسيم شده‌اند که هر کدام نشان‌دهنده? يک ساعت (عقربه ساعت شمار آنرا نمايش ميدهد) است. همچنين اين ساعتها به ?? قسمت تقسيم شده‌اند که هر کدام هم ميتوانند دقيقه و هم ثانيه را نمايش دهند (با استفاده از عقربه‌هاي ثانيه شمار و دقيقه شمار).
نظرات کاربران
UserName