ساعت ديواري از نماي نزديک
با پيشرفت علم و دانش بشري، بتدريج ساعتهاي دقيق تر مکانيکي، وزنه اي، فنردار، برقي، باطري دار و کامپيوتري جاي ساعتهاي آبي، آفتابي و ماسه اي را گرفتند . مخصوصا" از زمان استفاده انسان از فنر جهت راه انداختن چرخ هاي دندانه دار، که به ساعت شمار و دقيقه و حتي ثانيه شمار متصل هستند، سنجش دقيق زمان براي همه بطور ساده امکان پذير گرديد .
نظرات کاربران
UserName