تصاويري زيبا و ديدني از کشور هندوستان
جمهوري هند يا هندوستان کشوري است در جنوب آسيا. پايتخت آن دهلي نو است، از شمال باختري با پاکستان، از شمال با چين، بوتان، نپال و تبت و از شمال خاوري با برمه و بنگلادش همسايه‌است. جنوب آن نيز به اقيانوس هند منتهي مي‌شود. هند از آب و هوايي بسيار متنوع بهره مي‌برد، اين کشور از شمال به بام دنيا رشته کوههاي هيماليا ختم مي‌شود و رودخانه‌هاي متعددي که از اين ارتفاعات سرچشمه مي‌گيرند هوايي باراني و خاکي بارآور را به نواحي شمالي هند مي‌بخشند. رودهاي گنگ و براهماپوترا مهمترين اين رودخانه‌ها هستند که هر دو به خليج بنگال سرازير مي‌شوند. ميانگين بارندگي سالانه در بنگال غربي به به بيش از ??هزار ميليمتر در سال مي‌رسد . هندوها همچنين رود گنگ را مقدس مي‌دانند.قله کانچنجونگا در رشته کوه‌هاي هيماليا به ارتفاع ????متر مرتفع ترين نقطه اين کشور است.
نظرات کاربران
UserName