زنبوري روي گل صورتي و سفيد در حال مکيدن شهد آن
زنبور عسل وقتي بر روي گلي مي‌نشيند، دانه‌هاي گرده را از اندام نرينه گل (پرچم) با خود برمي‌دارد و هنگامي که به سوي گل ديگري مي‌رود، با اين دانه‌هاي گرده اندام مادينه گياه (تخمدان) را بارور مي‌سازد، وبنا به اظهارات اتحاديه ملي پرورش دهندگان زنبور عسل در فرانسه، زنبور عسل اقدام به تلقيح وباروري گل آفتابگردان و درختان سيب به ميزان ??? و توت فرنگي و گيلاس به ميزان ??? و درختان ميوه دار کوچک به ميزان ??? و شبدر و يونجه بنفش به ميزان ???? مي‌نمايد و اگر زنبور عسل نباشد، ميزان توليدات گياهي به شدت کاهش مي‌يافت و بدين گونه قبل از اين که به موضوع اهميت توليد عسل بپردازيم، بايد کمي واقع بين باشيم و دريابيم که زندگي ما بدون زنبور عسل بسيار دشوار مي‌شد.
نظرات کاربران
UserName