زنبوري روي گل بنفش در حال مکيدن شهد آن
زنبور جانوري متعلق به دسته حشرات و از راسته نازک‌بالان است. در جهان حدود ?????? گونه زنبور وجود دارد. زنبورها گرده? گلها را جمع‌آوري مي‌کنند. اين حشره را در همه جاي دنيا بجز قطب جنوب ميتوان يافت. زنبورها به عنوان عامل گرده‌افشاني، از لحاظ رفتار و خصوصيات بدني با يکديگر متفاوت هستند. زنبورها براي گرده‌افشاني نسبت به حشراتي ديگر مانند پروانه‌ها، سوسک‌ها و ... به طور کلي مناسب‌تر هستند.
نظرات کاربران
UserName