زنبوري روي گل بنفش در حال مکيدن شهد آن از نزديک
زنبور درماني يکي از انواع آپي تراپي مي باشد که در اين نوع، توليدات زنبور براي درمان به کار مي رود. در اين نوع درمان از گرده افشاني توسط زنبور، موم، عسل خالص و غذاي مورد مصرف توسط نوزادهاي زنبورها استفاده مي شود. به طور خلاصه، زنبوردرماني به عنوان جاشيني براي مداواي بيماران به کار مي رود و بيماراني که با داروهاي شيميايي درمان نمي شوند، رو به زنبور درماني مي آورند. نيش زنبور به بهبود و درمان اين مشکلات و بيماري ها کمک مي کند.
نظرات کاربران
UserName