زنبوري روي گل زرد در حال مکيدن شهد آن
بر طبق آخرين اطلاعات موجود هر گرم زهر خشک زنبور عسل در بازارهاي جهاني به قيمت 300 مارک خريد و فروش مي شود. ( معادل قيمت 6 گرم طلا ) برهمين اساس منطقي به نظر مي رسد که سرمايه گذاري در اين بخش و به کار گيري نيروهاي متخصص مي تواند در آينده اي نه چندان دور سود زيادي براي کشور عزيزمان به همراه داشته باشد.
نظرات کاربران
UserName