زنبوري روي گل زرد در حال مکيدن شهد آن
واکنشهاى آلرژى نسبت به نيش زنبور بسيار شايع است. خطرناکترين و عمده‌ترين عامل آلرژى، نيش زنبورهاى وحشى است و آلرژى نسبت به زنبور عسل که بيشتر در ميان زنبورداران ديده مى‌شود در رده دوم قرار مى‌گيرد. براى بروز آلرژى لازم است فرد يک بار به وسيله زنبور وحشى يا زنبور عسل گزيده شود، و سپس حداکثر تا ? هفته وقت مى‌گيرد تا حساسيت بوجود آيد. بنابراين در اولين گزش آلرژى رخ نمى‌دهد.
نظرات کاربران
UserName