زنبوري روي گل بنفش در حال مکيدن شهد آن
تنها زنبوري که نيشش را در بدن انسان به جاي مي‌گذارد، زنبور عسل است. زنبور عسل پس از نيش زدن خواهد مرد، زيرا بر اثر نيش زدن، نيش و ضمايم آن که جزيي از بدن ظريف اين حشره است از بدن او جدا مي‌شود. بنابراين نيش زدن براي او خودکشي است و او بي‌جهت دست به خودکشي نخواهد زد، مگر زماني که انتقام گرفتن را بر بقا ترجيح دهد.
نظرات کاربران
UserName