زنبوري روي گل بنفش در حال مکيدن شهد آن
گزيدگي زنبورهاي زرد، سرخ و عسل معمولاً دردناک است، ولي خطرناک نيست. زنبورهاي عسل بدني زرد يا سياه و سفيد و کرکي دارند در حالي که زنبورهاي وحشي خرمايي يا قرمز رنگ هستند و بدنشان فاقد کرک بوده و کمي باريکتر است. زنبورهاى وحشى مى‌توانند چند بار انسان را بگزند، در حاليکه زنبورهاى عسل هنگام نيش زدن، نيش خود را در پوست به جاى مى‌گذارند و بلافاصله مى‌ميرند. تنها زنبوري که نيشش را در بدن انسان به جاي مي‌گذارد، زنبور عسل است.
نظرات کاربران
UserName