زنبوري روي گل در حال مکيدن شهد آن از نزديک
ملکه زنبور عسل به سادگي از کارگران و زنبور نر مشخص مي‌شود. ملکه نسبتا درشت تر و درازتر از کارگران و درازتر از زنبوران نر است، ولي پهن‌تر از آنها نيست. از آنجا که شکم ملکه طويل و در سطح زيرين پهن است، طول بالهايش نسبت به بدن از بال کارگرها و زنبوران نر کوتاه تر است. نيش ملکه کمي خميده است و نسبت به نيش کارگر داراي دندانه‌هاي کمتري است و فقط براي از بين بردن ملکه‌هاي رقيب بکار مي‌رود. حرکت ملکه در حالت عادي ملايم است ولي در مواقع احتياج مي‌تواند با سرعت حرکت کند. تمام تخمهايي که در سلولها قرار دارد، بوسيله ملکه واحد کندو گذاشته مي‌شود. اين ملکه در جواني در هواي آزاد با يک يا چند نر پشت سر هم جفتگيري و براي خود تا آخر عمر اسپرم ذخيره مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName