زنبوري روي گل زرد در حال مکيدن شهد آن
بسم الله الرحمن الرحيم "و اوحي ربک الي النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا و من الشجر و مما يعرشون.ثم کلي من کل الثمرات فاسلکي سبل ربک ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذالک لايه لقوم يتفکرون. "(نحل 67-69) . پروردگارت به زنبور الهام کرد که در کوهها و درختان و در آنچه سقف دارند لانه کن، آنگاه از هر ميوه اي بخور و راه هموار پروردگارت را بپوي ، و از شکم آنها نوشابه اي که رنگهاي مختلف دارد بيرون مي آيد، که آن باعث درمان مردم است، به راستي در اين کار نشانه اي براي انديشمندان است.
نظرات کاربران
UserName