زنبوري روي گل بنفش در حال مکيدن شهد آن
بدن زنبور عسل بطور متراکم از موهايي پوشيده است که داراي تارهاي (Barbs) جانبي کوتاهي مي‌باشد. و به راحتي دانه‌ها گرده را مي‌گيرند. در چشم‌هاي مرکب و پاها ، موهاي صاف وجود دارد پاهاي جلويي در حاشيه ساق (tibia) موهاي راست و خشن و کوتاهي را دارد و براي تميز کردن چشم‌ها از گرده گل بکار مي‌رود و برس چشمي (Eye bursh) مي‌گويند.
نظرات کاربران
UserName