زنبوري روي گل بنفش
از محصولات زنبور عسل مي‌توان به شهد يا عسل و گرده زنبور عسل و بره "موم" که از صمغ‌ها بوجود مي‌آيد، اشاره کرد. گرده زنبور عسل داراي انواع مواد الي و ويتامين‌ها مي‌باشد. گرده شامل قندهاي احيا کننده مي‌باشد که در کل 31% در گروه کربوهيدرات وجود دارد. ميزان متوسط پروتئين گروه حدود 22% است و تمام اسيدهاي آمينه ضروري مورد نياز انسان در ترکيب پروتئيني دانه گروه وجود دارد. عصاره اتري گروه حاوي چربي‌ها و روغن‌ها ، پيگمان‌ها ، دونين‌ها ، ويتامين‌ها و هورمون رشد مي‌باشد. گروه حاوي 13 نوع اسيد چرب و دو استدول عمده بنام‌هاي 24- متيلن کلسترول "و بي سي توسترول" است. براي جمع آوري دانه گرده مي‌توان از تله گرده ، استفاده کرد، ولي اينکار توصيه مي‌شود، چون جمعيت زنبورها را تضعيف مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName