تصوير يک زنبور در حال مکيدن شهد گل از نزديک
اگرچه نيش زنبور براي افرادي که حساسيت دارند ميتواند مرگبار باشد، ولي تقريباً تمامي گونه‌هاي زنبور غير تهاجمي بوده و اگر انسانها با آنها کاري نداشته باشند، هرگز نيش نخواهند زد. اغلب انسانها براي زنبورها هستند و با آلوده کردن محيط زيست آنها به مواد سمي به آنها آسيب ميرسانند. در اندونزي لارو زنبور عسل را با برنج ميخورند. به اين صورت که با نارگيل رنده شده مخلوط و سپس در برگ موز پيچيده و در بخار آب مي‌پزند.
نظرات کاربران
UserName