زنبوري روي گل سفيد در حال مکيدن شهد آن
در سال ???? مايکل ديکينسون و همکاران او با کمک دوربين‌هاي فيلمبرداري سريع از پرواز زنبور عسل فيلمبرداري کردند. آنها سرعت بال زدن زنبور را ??? بار در ثانيه تخمين زدند. زنبورها چهره? شاخصي در اساطير داشتند و به عنوان الگويي براي جامعه? بشري بودند. به عنوان مثال در عهد باستان در خاور نزديک، اين حشره به عنوان پلي به عالم اموات شناخته ميشده و در تزيين مقبره‌ها طرح اين حشره استفاده ميشده است.
نظرات کاربران
UserName