زنبوري روي گل سفيد در حال مکيدن شهد آن
کلمه نحل به معني زنبور عسل در آيات 68? 69 سوره نحل در جز 14 قرآن کريم آمده است. در تفسير آيه 68 چنين آمده است؛ پروردگارت به زنبور عسل وحي فرستاد! در اينجا لحن قرآن به طرز شگفت انگيزي تغيير مي‌يابد، در عين ادامه دادن بحث‌ها در زمينه نعمت‌هاي مختلف الهي و بيان اسرار آفرينش در اين سوره ، سخن از زنبور عسل و سپس خود عسل به ميان مي‌آورد. اما شکل يک ماموريت الهي و الهام مرموز که نام وحي بر آن گذارده شده است. نخست مي‌گويد: "و پروردگار تو به زنبور عسل ، وحي کرد که خانه‌هايي از کوهها و درختان و داربست‌هايي که مردم مي‌سازند ا نتخاب کن." نخستين ماموريت زنبوران در اين آيه ماموريت در اين آيه ماموريت خانه سازي ذکر شده است. و اين شايد به خاطر آن است که مساله مسکن مناسب نخستين شرط زندگي است و به دنبال آن فعاليت‌هاي ديگر ، امکانپذير است.
نظرات کاربران
UserName