تصاويري از يک اتوبوس مفهومي
اين اتوبوس مفهومي "Credo E-Bone" نام داشته كه زاده‌ خلاقيت پيتر سيمون است كه وي طراحي صنعتي اين اتوبوس را به عنوان پروژه خود در دانشگاه وست هانگري ارائه كرده است. يكي از طراحان دانشگاه وست هانگري در مجارستان اتوبوس دوستدار محيط زيستي را طراحي كرده كه معتقد است مي‌تواند آينده حمل‌ و نقل عمومي را متحول كند.
نظرات کاربران
UserName