رودخانه اي که در زمستان تبديل به جاده ميشود!
اين جاده به اين خاطر ، به عنوان "جاده زمستاني Tuktoyaktuk" نامگذاري شده که تنها هنگام زمستان قابل تردد مي شود. دليل آنهم اينست که جاده در هنگام تابستان، يک رودخانه است! رودخانه Mackenzie River Delta ، شهرک قطبي Tuktoyaktuk را به قلمرو شمال غربي کانادا متصل مي کند و تابستان ها، تنها بوسيله قايق يا هواپيما مي شود به آن منطقه دسترسي پيدا کرد. اما با يخ بستن رودخانه در زمستان، امکان رفت و آمد خودروها نيز فراهم مي گردد.
نظرات کاربران
UserName