استاديوم
"ورزشگاه يا استاديوم محلي است که معمولاً براي برگزاري (در فضاي آزاد) مسابقات ورزشي، کنسرت‌ها و يا ديگر برنامه‌هاي نمايشي از آن استفاده مي‌شود.
استاديوم‌ها از يک محوطه اصلي يا زمين بازي، که پيرامون آن محل‌هاي قرار دارد که تماشاگران و يا بينندگان برنامه بطور ايستاده يا نشسته قادر خواهند بود آن مراسم را تماشا کنند. از جمله ملاک هايي که براي تمايز و ملاک برتري استاديوم ها بر يکديگر وچود دارد مي توان به گنجايش ، روشنايي ، سيستم صوتي ، نمايشگر يا اسکور بورد را مي توان نام برد . استاديوم ها امروزه صحنه ي برانگيختن احساسات ناسيوناليستي ملت ها در کشور هاي مختلف شده است و بررسي آن ها تنها به عنوان زمين هاي بازي ورزشي بررسي اي سهل انگارانه و پر اشتباه است !"
نظرات کاربران
UserName