مارمولک قهوه اي
مارمولک‌ها در فرهنگ بعضي از کشورها نقش برجسته‌اي دارند. مردم قديمي «پرو» حيوانات را ستايش مي‌کردند و اغلب از نقش مارمولک در آثار هنري خود بهره مي‌بردند. بسياري از افراد فکر مي‌کنند مارمولک‌ها تنها در بيابان‌ها زيست مي‌کنند، در حالي که آنها در سراسر دنيا يافت مي‌شوند. آنها شامل 3800 گونه هستند که بيش از 110 گونه از آن در آمريکا يافت مي‌شود، سحرآميزترين گونه‌هاي مارمولک، ايگوناها، مارمولک‌هاي خانگي و مارمولک‌هاي شاخدار هستند.
نظرات کاربران
UserName