مارمولک سبز
فراموش نکنيم که بيشتر مارمولک‌ها براي انسان بي‌خطرند. تنها گونه‌هاي خيلي بزرگ آنها، خطر مرگ به همراه دارند. به عنوان مثال اژدهاي کومودور  به انسان حمله‌ور مي‌شود و او را مي‌کشد. زهر برخي از آنها مانند سوسمار عظيم‌الجثه و مارمولک دانه تسبيحي معمولا کشنده نيست، ولي به خاطر آرواره‌هاي قوي‌اي که دارند، باعث ايجاد گزش‌هاي دردناکي مي‌شوند. برخي از آنها حيوانات خانگي هستند و برخي نيز به عنوان غذا استفاده مي‌شوند. براي مثال در آمريکاي مرکزي، ايگوناي سبز که نوعي سوسمار درختي است، به عنوان غذا خورده مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName