مارمولکي در حال پرش از روي درخت
مارمولک‌ها ديد پيشرفته‌اي دارند و قادرند رنگ‌ها را ببينند.همچنين مارمولک‌ها داراي حس بويايي قدرتمندي نيز هستند. طول بدن مارمولک‌ها از چند سانتيمتر تا سه متر (در گونه اژدهاي کومودو) متفاوت است. بسياري از مارمولکها قادرند دم خود را در مواقع احساس خطر بياندازند تا از دست جانوران ديگر و خطرها فرار کنند. پوست بدن مارمولک‌ها مانند بسياري خزندگان ديگر داراي فلس است. اکثر مارمولک‌ها قادر به بازسازي دم يا پاهاي از دست رفته خود هستند.
نظرات کاربران
UserName