مارمولک سفيد
محققان طي مطالعه بر روي خصوصيات فيزيکي مارمولک ها اعلام کردند دم اين جانداران پس از جدا شدن از بدن از خصوصياتي برخوردار است که تنها در صورت داشتن ذهني مجزا قابل توضيع خواهند بود. گونه هاي متعددي از مارمولک ها نه تنها قادرند براي گيج کردن مهاجمان دم خود را از بدن جدا کنند بلکه حرکات دم آنها پس از جدا شدن نشان مي دهد اين عضو از اندام مارمولکها داراي ذهن مخصوص به خود است. محققان کانادايي دانشگاه کالگاري دريافتند دم جدا شده مارمولک هاي لئوپارد تنها از واکنشهاي مداوم و ريتم دار برخوردار نيست بلکه داراي حرکات پيچيده اي مانند حرکات پرشي تا ارتفاع سه سانتيمتري است. مطالعه بر روي سيستم عصبي دم مارمولک ها نشان مي دهد اين اندام مي تواند به عنوان نمونه اي مناسب براي انجام مطالعات عملکردهاي پيچيده عصبي نخاع در هنگام عدم حضور سيگنالهاي مغزي به شمار رود، شرايطي که هنگام قطع نخاع در موجودات به وجود مي آيد.
نظرات کاربران
UserName