مارمولک يالدار
اسم علمي مارمولک يالدار (کلميدوساروس کينجي) ميباشد که داراي قد 61 سانتيمتر (2پا) و محل زيست اين نوع مارمولک تيغستانها و بوته زارها (مرغزارها) ، جنگلهاي باز مي باشد. وقتي که مارمولک يالدار مورد تهديد قرار مي گيرد دهان بزرگش را باز مي کند و لبه پوست يال مانند کنار گردنش را بحالت کشيده و گسترده در مي آورد . اگر اين حقه موثر نيافتد ، اغلب بر روي پاهاي عقبي خود به سرعت به مکاني امن فرار مي کند.
نظرات کاربران
UserName