مارمولک سياه و زرد با دمي شبيه بال
مارمولك ها اين موجودات مفيد ، عضوي از رده خزندگان هستند كه قدمتشان به ميليون ها سال پيش برمي گردد . عده اي از مردم بر اين عقيده اند كه چون مارمولك ها داراي دست و پا هستند نبايد آنها را جزو خزندگان از جمله مارها دانست . ولي آنها داراي دست ها و پاهاي كوچكي بوده و اغلب در زمان راه رفتن شكمشان برروي زمين كشيده مي شود . دانشمندان طي مطالعاتي كه روي تكامل و ژنتيك اين موجودات داشته اند ، آنها را جزو خزندگان قرار داده اند . البته برخي حيوانات وجود دارند كه اغلب مردم آنها را با مارمولك ها اشتباه مي گيرند .
نظرات کاربران
UserName