مارمولک سياه و زرد
برخي از مارمولک‌ها تغيير رنگ مي‌دهند. بعضي از گونه‌ها اين کار را براي حفاظت از خود انجام مي‌دهند و برخي ديگر براي تغيير دماي جذب شده، تيره‌تر و روشن‌تر مي‌شوند. مارمولک‌هاي عظيم‌الجثه و مارمولک‌هاي دانه تسبيجي تنها مارمولک‌هاي سمي هستند. بسياري از آنها نيش مي‌زنند و تيغ‌هاي تيزي دارند. بعضي از گونه‌ها از چشم‌هايشان جريان خون بيرون مي‌دهند. يکي از خطرهايي که مارمولک‌ها را تهديد مي‌کند، انسان است. در بعضي کشورها، مردم تخم آنها را جمع‌آوري کرده و مارمولک‌ها را به عنوان غذا شکار مي‌کنند و نيز از پوست آنها در ساخت کيف پول، کيف دستي و محصولات ديگر استفاده مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName