مارمولک سبز کوچک روي گياهي قرمز
اغلب مارمولک‌ها در لانه تخمگذاري مي‌کنند. برخي ديگر روي تخم‌ها نمي‌خوابند؛ بلکه پس از تخم گذاشتن در داخل بدن نوزادان به دنيا مي‌آيند و بعضي نيز نوزاد کامل به دنيا مي‌آورند. زماني که مورد تهديد حيوان شکارچي قرار مي‌گيرند، با باد کردن خود، صداي هيس در مي‌آورند يا حرکات شلاقي دادن به دم، حريف را از ميدان به در مي‌کنند. آنها همچنين با عمل انقباضي باعث کنده شدن دم خود و پرت کردن حواس شکارچي مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName