تصاوير هواپيماهاي سال 2025
ناسا تصاويري را منتشر کرد که با نگاه اول به نظر مي‌رسند صحنه‌هايي از فيلمهاي علمي تخيلي باشند اما در حقيقت اين تصاوير مربوط به طرحها و ايده‌هايي هستند که آژانس فضايي آمريکا براي هواپيماهاي سال 2025 در نظر گرفته است. سه شرکت Lockheed Martin ،Northrop Grumman و بوئينگ تا پايان سال 2010 اين هواپيماهاي مفهومي را طراحي کردند و هر سه موفق شدند يک قرارداد همکاري را با ناسا به امضا برسانند. هدف ناسا از اين همکاري، توسعه يک خط از هواپيماهاي سريعتر و بي‌صداتري است که نسبت به هواپيماهاي امروزي سوخت را به روشي موثرتر و پاک تر مي‌سوزاند. هر يک از اين هواپيماهاي مفهومي بايد بتوانند با سرعت حداکثر 85 درصد سرعت صوت پرواز کنند، فضايي به وسعت حدود 7 هزار مايل را پوشش دهند و بين 50 هزار تا 100 هزار بار مفيد (مسافر يا بار) را حمل کنند. براساس گزارش ديلي ميل، هر سه اين شرکت‌هاي هواپيماسازي امسال تحقيق، آزمايش و شبيه سازي طرحهاي خود را با اميد اينکه ناسا طرح آنها را براي ساخت انتخاب کند ارائه مي‌دهند.
تصوير بالا : ايده مفهومي بوئينگ براي ساخت يک هواپيماي سريعتر، بزرگتر و پاکتر
نظرات کاربران
UserName