گزارش تصويري شهرک سينمايي، مختارنامه
شهرک سينمايي سريال مختارنامه در منطقه احمدآباد مستوفي مجموعه اي بزرگ و تاريخي است که با همت و دانش طراحان حرفه اي صحنه اين سريال بزرگ و تاثيرگذار است.
نظرات کاربران
UserName