تصاويري از سردترين نقطه کره زمين
به قاره‌اي که پيرامون قطب جنوب زمين را در بر گرفته قاره جنوبگان مي‌گويند. اين قاره سردترين نقطه کره زمين است و کمابيش همه رويه آن با يخ پوشيده شده است. همچنين بلندترين ميانگين ارتفاع، کمترين ميانگين رطوبت و پايين‌ترين ميانگين دما در ميان همه قاره‌هاي جهان به اين قاره تعلق دارد و عليرغم سرماي فوق العاده، اقيانوسي که قطب جنوب را احاطه کرده غني ترين ناحيه جهان از نظر حيات است. قطب جنوب قاره اي است که کاملاَ توسط دريا احاطه شده و مساحتي بالغ بر 13 ميليون کيلومتر مربع (5 ميليون مايل مربع) را در بردارد و 4000 متر (13000 پا) عمق را دارا مي باشد.
نظرات کاربران
UserName