والپيپر با جرقه هاي زيبا
جرقه عبارتست از عبور بار الکتريکي از يک جسم به جسم ديگر . برق آسمان جرقه الکتريکي بسيار بزرگي است که در اثر پرش بارهاي يک ابر به ابر ديگر و يا از يک ابر به زمين ايکاد مي شود. ممکن است شما با راه رفتن و مالش کفش هاي خود روي فرش و سپس دست زدن به چيزي ، جرقه هاي ديگري را ديده باشيد يا با شانه نمودن موهاي سر خود صداي ترق و تروقي را شنيده باشيد . اينها مثالهايي از الکتريسيته ساکن مي باشد .
نظرات کاربران
UserName