نقاشي ابر در آسمان
ابر توده‌اي متراکم از بخار است که در طبقات پاييني و مياني اتمسفر تشکيل مي‌شود. عناصر تشکيل دهنده اين توده بخار همان عناصر تشکيل دهنده مايعات سطح سياره مي‌باشند. در مورد سياره زمين، ابرها از بخار آب تشکيل شده اند. در نامگذاري ابرها از کلمات لاتين با ريشه يوناني استفاده مي‌شود. اين نامگذاري با توجه به نوع و شکل و همچنين خصوصيات ابر انجام مي‌گيرد.
نظرات کاربران
UserName