شاخه گندم در گندم زار
گندم بهاره در اوايل بهار کاشته مي‌شود. پس از جوانه زدن ، گياه جوان در بهار و اوايل تابستان رشد نموده و محصول آن را تا اواخر تابستان برداشت مي‌کنند. گندم بهاره را معمولاً در نواحيي کشت مي‌کنند که گندم پاييزه نمي‌تواند در برابر سرماي سخت زمستاني آن مناطق ، مقاومت نمايد. البته ميزان محصول‌دهي گندم پاييزه از بهاره بيشتر است. معمولاً پس از تهيه بذر و زماني که دماي خاک به يک درجه سانتيگراد بالاي صفر رسيد، گندم بهاره را مي‌کارند.
نظرات کاربران
UserName