شاخه سبز گندم
گندم ، گل آذين سنبله‌اي دارد. از هر گره آن معمولاً يک سنبلچه متشکل از دو گلوم و سه گلچه بوجود مي‌آيد. گاهي تعداد گلچه‌ها به ? هم مي‌رسد. دانه گندم بين دو پوشش قاشق مانند به نامهاي پوشک بيروني (لما) و پوشک دروني (پالئا) قرار گرفته است. برگهاي گندم مانند برگهاي ساير غلات (به جز ذرت و ارزن) ، نازک و کم عرض بوده و زبانه‌هاي کوچکي دارند.
نظرات کاربران
UserName