تصويري از يک گندمزار زيبا
گندم از مهم‌ترين غلات است. اين گياه در دو گونه وحشي و اهلي موجود است. گندم يک ساله و از خانواده گرامينه‌ها (گندميان) است.برخي دانه‌هاي گندم نرم و برخي سخت اند. رنگ گندم ميتواند ملاکي براي تعيين نرمي و سختي گندم باشد. به طوري که عموما گندم‌هاي قرمز داري مقطع شيشه اي ميباشند درنتيجه سخت اند و گندم‌هاي سفيد داراي مقطع آردي ميباشند و درنتيجه نرم اند
نظرات کاربران
UserName