جنگلي کنار دريا
دريا، پهنه بزرگي از آب شور است که با اقيانوس يا به عبارتي به آب‌هاي آزاد راه داشته باشد. واژه? دريا همچنين به برخي از درياچه‌هاي بزرگ نيز اطلاق شده است مانند درياي خزر و درياي مرده (بحرالميت). در گويش فارسي دري افغانستان و تاجيکستان و ديگر نقاط آسياي ميانه واژه دريا به معناي رود بکار مي‌رود (نمونه: رودخانه‌هاي سيردريا، آمودريا). در زبان پهلوي اين واژه به ريخت drayâb بوده است. بزرگ‌ترين درياهاي جهان اينهايند: درياي مديترانه، درياي برينگ،درياي کارائيب، درياي اختسک.
نظرات کاربران
UserName