والپيپر سيستم عامل fedora
فدورا (به انگليسي: Fedora) يک سيستم‌عامل رايانه‌اي و نام توزيعي از گنو/لينوکس است و توسط اعضاي پروژه فدورا ساخته مي‌شود. اين پروژه توسط شرکت ردهت حمايت مي‌شود. هدف اين پروژه ساخت يک سيستم‌عامل چندمنظوره است که به‌طور کلي از بسته‌هاي نرم‌افزاري رايگان ايجاد شده‌است. اين توزيع به آساني نصب و تنظيم مي‌شود. بسته‌هاي نرم‌افزاري و نرم‌افزارهاي موردنياز آن‌ها به آساني توسط نرم‌افزار يام قابل دريافت‌اند. هر ? يا ? ماه يک نسخه جديد از فدورا عرضه مي‌شود. آخرين نسخه آن فدورا ?? است. همراه اين سيستم‌عامل برنامه‌هاي زيادي عرضه مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName