تصويري ساده از پنجره يک خانه قديمي رنگي در جزيره Burano - "ونيز"
تصوير يک خانه سنتي رنگي در جزيره کوچک Burano ، در نزديکي "ونيز" که در واقع يکي از جزاير مجمع الجزاير "ونيز" است در اين شهر مردم خانه هايشان را به رنگ هاي مختلف رنگ آميزي کرده اند خانه هاي ساده و قديمي اما رنگارنگ زيبايي خاصي به اين شهر داده است - اين تصوير به خاطر سادگي و رنگ آميزيش آرامش خاصي به انسان مي دهد اين عکس يکي از از مجموعه عکسهاي برتر ماه سپتامبر 2007 درسايت نشنال جئوگرافيک (nationalgeographic) است
نظرات کاربران
UserName