عکس بسيار زيبا از يک ايستگاه راه آهن در هواي مه آلود
صبح مه آلود در ايستگاه قطار از Morwell ، در شهر Gippsland ، ويکتوريا ، استراليا . اين تصوير زيبا که در يک صبح سرد پاييزي گرفته شده از مجموعه عکسهاي برتر ماه سپتامبر 2007 درسايت نشنال جئوگرافيک (nationalgeographic) است
نظرات کاربران
UserName