سه مورچه در حال حمل يک حلزون
سه مورچه در حال حمل يک حلزون ،همه مورچه‌ها داراي زندگي اجتماعي هستند، يعني مورچه‌ها در دسته‌هاي جدا از هم زندگي مي‌کنند. در هر دسته سه نوع مورچه وجود دارد: ملکه که وظيفه آن تخم گذاري و به دنيا آوردن نوزادان است. عده‌اي مورچه‌هاي کارگر هستند که فاقد بال مي‌باشند و کار آنها جمع‌آوري دانه‌ها و مواد غذايي و حفر لانه و نگهداري تخمها و نوزادان مي‌باشد. تعداد کمي از افراد يک لانه ، مورچه‌هاي نر ماده هستند که داراي چهار بال نازک مي‌باشند. اندازه گروههاي مورچه‌ها بسيار متنوع است. برخي از اين گروهها يا دسته‌ها فقط شامل چند دوجين مورچه هستند، در حالي که در دسته‌هاي ديگر صدها هزار مورچه فعال زندگي مي‌کنند.اين تصوير جالب از مجموعه عکسهاي برتر ماه اکتبر 2007 درسايت نشنال جئوگرافيک (nationalgeographic) مي باشد تقريباً تمام مناطق کره زمين مورچه دارد. فقط مناطقي مانند جزاير دور افتاده و غيرقابل دسترسي استثنا هستند. مورچه به بيشتر محيط زيست‌هاي زمين چيره گشته است و در بيشتر محيط زيست‌ها توانايي زندگي دارد. اين موجود ??-??? موجودات زنده خشکي‌زي زمين را تشکيل مي‌دهد. علت موفقيت آنها به زندگي اجتماعي، توا
نظرات کاربران
UserName