کلوز آپ ( نماي نزديک ) از لاک پشت
نماي نزديک از يک لاکپشت : لاک‌پشت‌ها خزندگاني هستند از راسته? لاک‌پشت‌سانان (Testudines).بيشتر بدن لاک‌پشت‌ها به‌وسيله يک استخوان يا صدف غضروفي حفاظت شده‌است. اين استخوان يا صدف از دنده‌هاي آن‌ها مشتق شده که به آن لاک گفته مي شود. از ??? گونه? موجود برخي از آن‌ها شديداً در معرض انقراض قرار دارند. لاک‌پشت‌ها جزو جانوران خون‌سرد هستند. از گونه‌هاي معروف آن مي‌شود به لاک‌پشت زيني، لاک‌پشت چرمي و لاک‌پشت‌هاي سه‌چنگالي اشاره کرد. لاک پشت فراتي نوعي لاک پشت با لاک تقريبا نرم است که در خطر انقراض قرار دارد.لاک پشتها مي توانند بسيار عمر کنند ، پيرترين لاک پشت يافته شده ، در جزاير سيشل بيش از 150 سال عمر داشته است. اين تصوير از مجموعه عکسهاي برتر ماه اکتبر 2007 درسايت نشنال جئوگرافيک (nationalgeographic) مي باشد که در تگزاس گرفته شده است
نظرات کاربران
UserName