باغ سيب در پاييز
باغ سيب در پاييز ، فصل پايير فصل زرد شدن برگ درختان و ريزش آن بر زمين هرچند نداي آمدن سرما را مي دهد ولي زيبايي هاي خاص خود را دارد اين تصوير زيبا از يک باغ سيب است که از مجموعه عکسهاي برتر ماه نوامبر 2007 درسايت نشنال جئوگرافيک (nationalgeographic) گرفته شده است پاييز يا خَزان نام يکي از چهار فصل سال است.پاييز از نظر ستاره‌شناختي بين دو نقطه? اعتدال پاييزي و انقلاب زمستاني است. از نظر گاهشماري هجري خورشيدي، در روز يکم مهر آغاز مي‌شود و تا پايان آذر ادامه مي‌يابد.به هنگام پاييز بسياري از انواع گياهان برگ‌هاي خود را از دست مي‌دهند و به اصطلاح خزان مي‌کنند. دماي هوا نيز در فصل پاييز تا اندازه زيادي پايين‌تر از تابستان است. در پاييز، روزها کوتاه تر و شب‌ها طولاني تر مي‌شوند. در بخش هايي از جهان در اين فصل ميزان بارش زياد تر مي‌شود.در ادبيات فارسي پاييز جايگاه ويژهاي دارد و در اشعار زيادي از پاييز استفاده شده است شاخه ها خشک و برگ ها زردند، مرغکان آشيان تهي کردند - باد پاييز ره به باغ گشود ، شاخه ها باد را هماوردند- آفتابي ز لاي ساقه و برگ، مي فتد بر زمين که همدردند -لانه ها لاي شاخه ها
نظرات کاربران
UserName