کانگرو در حال حرکت در کنار درياچه
کانگروي قرمز بزرگترين کيسه دار است و به خوبي با شرايط آب و هواي خشک سازکاري دارد گله هاي کوچک کانگرو در طول روز زير درختان پناه مي گيرند و در عصر براي غذا خوردن پديدار مي شوند يک کانگروي نر قرمز مي تواند در زمان کوتاهي به سرعتي معادل (35 مايل در ساعت)56 کيلومتر در ساعت برسد جنس ماده رنگ خاکستري مايل به آبي دارد. راه رفتن کانگرو به شکل جهش هاي جفت پا است . کانگرو بومي قاره استراليا است در چند صدسال پيش بازرگانان و تاجران مناطق دور دست به سرزميني پا نهادن به نام استراليا ، آنها در مسير حركتشان با حيواني روبرو شدن كه تا به حال نديده بودن ، در همان حوالي بومياني در آن منطقه زندگي ميكردن ،از آنها پرسيدن نام آن حيوان چيست ؟ مردم بومي كه خودشان اسم آن حيوان رو نميدونستن به زبان بومي گفتن كانگرو ( كانگرو به زبان بومي آن موقع استراليا معني اش ميشد نميدونم ) تاجران و بازرگانان فكر كردن كه اسم اين حيوان نميدونم يا (كانگرو) است و نام اين حيوان تا بحال در تاريخ ماند .اين تصوير زيبا از يک کانگرو در حال حرکت در درياچه از مجموعه عکسهاي برتر ماه مي 2008 درسايت نشنال جئوگرافيک (nationalgeographic) مي ب
نظرات کاربران
UserName