نيلوفر آبي زيبا و زنبور عسل
تصوير زيبا از يک گل نيلوفر آبي و يک زنبور عسل که مشغول جمع کردن شهد گل است اين تصوير زيبا از تصاوير برتر ماه مارس 2008 درسايت نشنال جئوگرافيک (nationalgeographic) مي باشد. گياهان تيره نيلوفر آبي (Nympheaceae) علفهايي آبزي و پايا با برگهايي ساده‌اند. گلها از تيپ مارپيچي يا حلقوي و سه پر هستند. برچه‌ها آزاد يا چسبيده بهم و در حالت اخير تمکن تيغه‌اي دارند. ميوه به شکلهاي متفاوت برگه ، فندقه يا سته مانند است. در بافتهاي دروني اين گياهان معمولا سلولهاي شيرابه‌اي وجود دارند. تمام گياهان اين تيره آبزي و داراي 7 جنس و تقريبا 100 گونه در جهان هستند. در ايران سه جنس با 4 گونه از اين تيره در آبهاي راکد و شيرين شمال و غرب کشور مي‌رويند. زنبور عسل گونه‌اي زنبور است که عسل مي‌سازد. زنبور عسل اين کار را با گردآوري شهد گل‌ها در کندو انجام مي‌دهد.زنبورهاي هر کندو يکي از سه نوع زنبور ملکه، زنبور نر و زنبور کارگر هستند.
نظرات کاربران
UserName