تصوير سياه و سفيد اما هنري از يک شير نر
تصوير سياه و سفيد اما هنري از يک شير نر، شير جانوري نيرومند با سري بزرگ، پاهاي بزرگ و قوي و دمي بلند از جنس پلنگ‌شکلان (Panthera) است. اندازه? بدن او ??? تا ??? سانتيمتر و اندازه? دم او ?? تا ??? سانتيمتر است. نوع نر بزرگ‌تر از ماده‌است و نرها بر روي گردن و شانه? خود داراي يال نيز مي‌باشند. رنگ بدن شيرها بين قهوه‌اي مايل به زرد و قهوه‌اي مايل به سرخ متغيّر است. رنگ يال شيرهاي نر نيز از زرد روشن تا سياه متغيّر است. همچون ديگر گربه‌سانان بزرگ شيرها نيز مي‌توانند به سرعت‌هاي بالا دست يابند و آن را براي مدّت کوتاهي حفظ کنند. در گذشته در آفريقا، خاورميانه و جنوب آسيا به فراواني يافت مي‌شدند ولي اکنون فقط در جنوب صحراي بزرگ در آفريقا و در منطقه? حفاظت‌شده‌اي در شمال غربي هند زندگي مي‌کنند. شير برخلاف مشهور بودن به سلطان جنگل در بيشه‌ها زندگي مي‌کند. اين جانور ?? ساعت در روز به استراحت مي‌پردازند. شيرها معمولاً در طول روز به شکار مي‌پردازند ولي در مناطقي که آنها را شکار مي‌کنند تنها در شب فعّال هستند. آنها گروهي زندگي مي‌کنند و هر گروه متشکّل از سه شير نر، پانزده ماده و توله‌هايشان در يک قلمر
نظرات کاربران
UserName