مجسمه هاي زير آب
مجسمه هاي زيرآب در هند ، اين طرح که در غرب هند درخليج Moliniere با هدف ايجاد زيستگاه مصنوعي در زير آب اجرا مي شود به اين صورت که مجسمه هايي ساخته شده و در زير آب قرار مي گيرد بعد از مدتي مرجانها و جلبگهاي رشد کرده در روي اين مجسمه ها زيبايي خاصي به آنها مي دهد اين عکس ازمجموعه عکسهاي برتر ماه ژانويه 2008 درسايت نشنال جئوگرافيک (nationalgeographic)مي باشد.و جهت کسب اطلاعات بيشتر در مورد اين مجسمه هاي زير آب مي توانيد به آدرس www.underwatersculpture.com مراجعه نماييد .
نظرات کاربران
UserName