آتش در مزرعه
مزارع آتش گرفته در هند ، آتش گرفتن مزارع کشاورزي درفصل گرما باعث مي شود که بسياري از محصولات کشاورزي ازبين برود و زحمت کشاورزان به هدر رود اين تصوير از مجموعه عکسهاي برتر ماه ژانويه 2008 درسايت نشنال جئوگرافيک (nationalgeographic) گرفته شده است
نظرات کاربران
UserName