کوهستان
عکس بسيار زيبا از کوهستان سرسبز و پوشيده از علف سبز که زيبايي چشم نوازي دارد در اين تصوير کوه Nanda Ghunti در هند ديده مي شود کوهاي سرسبز در کنار کوهاي پوشيده از برف ترکيب زيبايي از زيبايي هاي طبيعت را بوجود آورده است اين تصوير زيبا ازمجموعه عکسهاي برتر ماه فوريه 2008 درسايت نشنال جئوگرافيک (nationalgeographic) گرفته شده است.
نظرات کاربران
UserName